Ga naar de inhoud

Meer collectief voordeel door nieuwe groei GRS Retail

GRS Retail gaat in 2022 van start met maar liefst 146 tuincentra. Naast de 23 GroenRijk-vestigingen zijn ook Tuincentrum De Bosrank te Haaften en Spektuin te Zevenhuizen onlangs toegetreden tot de organisatie en dat is goed nieuws voor álle aangesloten tuincentra. Hoe meer tuincentra zich aansluiten, hoe meer voordeel GRS Retail ze immers kan bieden. Kosten voor drukwerk en verspreiding worden aantrekkelijker als ze met elkaar worden gedeeld. Maar het grote voordeel zit in de inkoop. Met acties als Volume Stapelen, Tenders en dergelijke biedt GRS Retail haar leden kans om optimaal gebruik te maken van het collectief en worden spectaculaire inkoopvoordelen gerealiseerd, allemaal ten gunste van de leden van GRS Retail. Maar lid zijn van een grote club biedt nog meer voordelen. Tijdens collectieve contactmomenten en in diverse aparte groepen wordt veel informatie met elkaar gedeeld. “Dit zijn waardevolle momenten waarin niet alleen een hechte groep ontstaat, maar de ondernemers elkaar bovendien met hun ideeën inspireren en versterken”, aldus accountmanager Wieger Galema.

Verder biedt GRS Retail haar leden omzetoverzichten van collega-tuincentra per dag, week, maand en kassagroep. Daarnaast zijn omzetanalyses beschikbaar ten opzichte van voorgaande jaren, zijn er TopX-lijsten met een overzicht van de bestverkochte artikelen over een bepaalde periode en zijn maandelijkse concurrentie-overzichten beschikbaar. Ook op deze manier reikt GRS Retail haar leden handvatten aan om van elkaar te leren. Met alle collectieve inspanningen ontzorgt GRS Retail haar leden niet alleen, ze zorgt daarmee ook voor inspiratie en uitdaging om waar mogelijk te blijven verbeteren.

Share