Skip to content Skip to navigation

JBL onderscheiden voor zijn ecologische aanpak

JBL onderscheiden voor zijn ecologische aanpak

De regio Rijn-Neckar kende JBL in het kader van zijn energie-efficiëntieproject de ‘Duurzame Ondernemersprijs 2014’ toe. Uit een speciale beoordeling van de JBL-fabriek in Neuhofen (Duitsland) bleek duidelijk hoeveel JBL investeerde in de bescherming van het milieu. Zo werd de hoeveelheid afval gereduceerd door de optimalisatie van de afvalscheiding. Verder was de positieve energiebalans van het bedrijf het gevolg van het feit dat JBL zijn stroom voor het grootste deel betrekt uit de eigen zonnepanelen. Door een betere isolatie van de gebouwen werd eveneens een grote energiebesparing bereikt. Eind januari jl. werd het certificaat uitgereikt aan Dr. Ursula Schrott en Roland Böhme.