Skip to content Skip to navigation

Sierteeltbestedingen leven opnieuw op in ons land

Sierteeltbestedingen leven opnieuw op in ons land

Het volume aankopen van bloemen en planten steeg vorig jaar waardoor de totale sierteeltbestedingen voor het eerst sinds 2012 opnieuw groeiden. Het aantal kopers blijft wel zorgen baren en daalde verder. De meeste kopers vinden we voor de snijbloemen, op de voet gevolgd door de kamerplanten. Het belang van het tuincentrum in die cijfers neemt toe. Dit blijkt uit gegevens die GfK Belgium verzamelde bij een steekproef van 5 000 Belgen van 15 jaar en ouder in opdracht van VLAM. Hiermee lijkt de neergaande tendens van de sierteeltbestedingen gestopt. Vorig jaar stegen deze bestedingen voor het eerst sinds 2012 met 2%. De oorzaken hiervan zijn enerzijds het herwonnen consumentenvertrouwen, waardoor het aantal sierteeltaankopen groeide, anderzijds de zonnige en zachte lente van 2017, die een sterke start van het seizoen voor buitenplanten met zich meebracht. De stijging was enkel terug te vinden in Brussel (+6%) en in Vlaanderen (+3%). In Wallonië bleven de sierteeltbestedingen stabiel. De totale sierteeltbesteding in België bedroeg in 2017 315 miljoen euro of zo’n 34 euro per Belg (15 jaar en ouder). 59% van de sierteeltomzet wordt in Vlaanderen gerealiseerd en dit aandeel is lichtjes gestegen.

Ondanks de bestedingsgroei blijft het aantal sierteeltkopers zorgen baren. Hun aantal krimpt verder en bedraagt nu 41 op 100. Dit betekent dat er, reeds enkele jaren na elkaar, meer niet–kopers dan kopers zijn voor sierteeltproducten. Tien jaar geleden kochten nog 66 op 100 Belgen bloemen en/of planten. Het aantal aankopen per koper steeg wel, waardoor de totale sierteeltomzet toenam. De meeste kopers vinden we voor de snijbloemen (20 kopers op 100), op de voet gevolgd door de kamerplanten (19 kopers op 100), al loopt het aantal kopers in beide segmenten wel terug.

Na snijbloemen en bloemstukken vormen ‘bomen en tuinplanten’ de derde belangrijkste categorie met 20% marktaandeel. De kamerplanten stabiliseren de laatste jaren rond de 17% marktaandeel. De balkon- en perkplanten stegen vorig jaar van 14 naar 15%. Tot slot krimpt het kleine segment van de bloembollen, dat op termijn groeide, nu naar 3%. Het gemiddelde aantal keren dat een koper bloemen en planten koopt, steeg van 4,5 naar 4,7 keer op jaarbasis. Tien jaar geleden was dit nog bijna 6 keer per jaar. Bij de kamerplanten staat trouwens de orchidee op nummer één (33%). De nationale trots, de azalea, heeft een krimpend aandeel van 6% binnen het segment van de kamerplanten.

De sierteeltbestedingen stijgen met de leeftijd. De 50-plussers vormen de belangrijkste groep binnen de sierteeltmarkt. Deze groep wordt belangrijker met de jaren en is intussen al goed voor ruim twee derde van de omzet. Vooral de 65-plussers zijn trouwe sierteeltkopers. Met een bedrag van zo’n 60 euro per capita besteden ze het drievoudige van de veertigers en vijf keer meer dan de twintigers. Belgen jonger dan 35 jaar zijn ondervertegenwoordigd op de sierteeltmarkt. Bovendien is deze groep sinds 2004 sterk gekrompen. De laatste drie jaar zien we wel een lichte verbetering en blijft het aantal kopers quasi stabiel. Deze jonge bevolkingsgroep ontdekt ook steeds meer het hele sierteeltassortiment

De bloemenwinkel, die in het verleden veel terrein verloor, schommelt de laatste jaren tussen de 35 en de 37% marktaandeel en blijft marktleider. Het tuincentrum is een groeier op lange termijn en ziet zijn marktaandeel na een minder 2016 nu verder groeien. Dit kanaal is met een marktaandeel van 29% het tweede belangrijkste aankoopkanaal voor bloemen en groen. De supermarkt groeit lichtjes verder en haalt nu een marktaandeel van 15%. De openbare markt heeft 7% van de sierteeltmarkt in handen. De rechtstreekse verkoop via de producent/kweker groeide in de crisisperiode tot 7% marktaandeel, maar deze groei is nu voorbij en het aandeel daalde naar 4%. De doe-het-zelfzaak is een klein kanaal en neemt ook 4% van de sierteeltmarkt voor zijn rekening. Het assortiment verschilt zeer sterk per winkelformule. Voor de klassieke supermarkt en de buurtsupermarkt zijn de snijbloemen de belangrijkste categorie. Bloemstukken/plantencomposities en snijbloemen vormen voor de bloemenwinkel de belangrijkste categorieën. Het tuincentrum, de doe-het-zelfzaak en de producent/kweker verkopen vooral bomen, tuinplanten, balkon- en perkplanten. Bij de producent/kweker zijn de bomen en tuinplanten zelfs verantwoordelijk voor 60% van de omzet. De hard discount en de openbare markt hebben een meer gevarieerd sierteeltaanbod.