Skip to content Skip to navigation

Vlaamse tuincentra gaan voor een duurzame tuinbeleving

De Nederlandstalige afdeling van de Belgische Tuincentra Vereniging profileert zich bijzonder sterk als een ‘duurzame’ sector. In tegenstelling tot sommige negatieve berichtgeving de wereld ingestuurd via milieuverenigingen en consumentenorganisaties met betrekking tot het gebruik en de verkoop van pesticiden, ijvert de beroepsorganisatie voor tuincentra voor een positieve beeldvorming. Als er één commerciële sector is die duurzaamheid moet en kan tot uiting brengen, dan is dit zeker de tuincentrabranche. Inmiddels is de tuin de plaats bij uitstek waar de consument zijn eigen bijdrage kan leveren om meer natuur in eigen omgeving te realiseren, om de biodiversiteit te bevorderen, om een minibiotoop voor een gezonde leefomgeving te realiseren. ‘Breng de natuur in je tuin’ is reeds enkele jaren een internationaal actiepunt in de tuincentra.

De beroepsorganisatie BTV zet zich bijzonder sterk in om de leden tuin- en plantencentra te stimuleren voor een duurzaam veelzijdig actieprogramma. BTV biedt u een overzicht van de diverse acties voor maatschappelijke verantwoord ondernemen:

Het duurzame tuincentrum

Met co-financiering van de Vlaamse Overheid werd een project Het duurzame tuincentrum gerealiseerd. Het project werd uitgevoerd door het bureau Brandsenses. In dit project werd ten behoeve van de tuincentra een groenscan ontwikkeld, waarbij de tuincentra een eigen screening kunnen maken inzake hun eigen status voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een voor de professionele sector ontwikkelde website inspireert de tuincentra inzake 15 bijzondere thema’s inzake duurzaamheid.  Een aantal van deze thema’s werden ook tijdens de ledenvergaderingen geconcretiseerd. De website hetduurzametuincentra.be is een permanente bron van inspiratie voor de tuincentra.

Duurzame gewasbescherming

Recent publiceerde de Belgische Tuincentra Vereniging een klantenbrochure voor de tuin- en plantencentra rond “Duurzame gewasbescherming”. Voor de redactie van deze brochure werd samengewerkt met groenjournalist Marc Verachtert. De brochure beschrijft 5 stappen naar een gezonde tuin:

Stap 1: Kies gezonde en sterke planten
Stap 2: Sterkmakers: in samenwerking met de natuur
Stap 3: Werk onkruid verstandig weg
Stap 4: Help met biologische middelen​
Stap 5: Gebruik chemische middelen als het echt niet anders kan!

De brochure die momenteel in de betere tuincentra beschikbaar is voor de klanten vertolkt zeer duidelijk de visie van de Belgische Tuincentra Vereniging: begin met goed uitgangsmateriaal: sterke en gezonde planten in een passende omgeving (o.a. bodemkwaliteit),  maak je tuin gezonder in de eerste plaats door de middelen die zich in de natuur aandienen (zoals betere plantencombinaties, inzet van nuttige insecten/aaltjes. Gebruik bij voorkeur biologische middelen, die steeds meer worden aangeboden in de betere tuincentra en redt u met klassieke chemische middelen als het echt niet anders kan, maar gebruik dan deze middelen op de juiste wijze met respect voor het milieu en voor eigen gezondheid. De brochure verwijst ook naar talrijke informatieve websites die de klant beter op weg kunnen zetten naar een gezonde tuin.

De beroepsorganisatie wil tevens haar leden tuin- en plantencentra aanzetten om deze duurzame ecologische principes zelf te gaan toepassen in het eigen voorraadbeheer van tuinplanten. In samenwerking met het Proefcentrum voor Sierteelt te Destelbergen wordt aan het personeel van de tuincentra een bijzondere bijscholingsdag aangeboden omtrent ecologisch voorraadbeheer.

Duurzaam afvalbeheer

De overlast van plastiek en zwerfvuil is een actueel maatschappelijk thema. Ook op dit vlak wil de beroepsorganisatie haar leden stimuleren om in te zetten in het recycleren van plastiek bloempotten, plastiek trays, ook fusters genoemd. Daarom worden in de tuincentra vaker kartonnen plantendozen aangeboden om hun perkplanten of vaste planten mee te nemen. Een speciale leuke display en infoborden werden ontwikkeld en aan de tuincentra beschikbaar gesteld. Door een samenaankoop wordt het gebruik van kartonnnen plantendozen gestimuleerd. De beroepsorganisatie stimuleert haar leden op vrijwillige basis de plastieken draagtasjes uit de markt te nemen en de klanten te stimuleren om zich te bedienen van herbruikbaar draagtassen, een trend die ook in diverse supermarkten ingang vindt.

Tevens heeft de beroepsorganisatie de leveranciers van tuinproducten het dossier “Verduurzamingsplan tuinbranche” toegestuurd.  Dit dossier wil de producenten van tuinproducten aanzetten om een duurzaam beleid te ontwikkelen inzake minder gebruik van verpakking. Zowel de bedrijfsmatige afvalberg als het afval bij de consument moet verminderen. Vaak worden producten overdadig verpakt. Besparing in verpakking is de doelstelling. Op dit vlak willen de tuincentra ook hun eisen stellen bij de leveranciers.

Breng je tuin tot leven

Bijen, vlinders en vogels zijn al langer een bijzonder aandachtspunt in de tuincentra met het beogen van een betere biodiversiteit in de tuin. De tuincentra worden aangemoedigd om elk jaar te participeren in de “Week van de bij” (27 mei-3 jui). De Vlaamse overheid stelt markeerborden voor bijenvriendelijke planten beschikbaar alsook informatieve flyers over bijenvriendelijke planten.  Tuincentra hebben hun maatschappelijk rol om de klanten te inspireren in dit verhaal.