Ga naar de inhoud

Ani-Zoo treedt toe tot de Hoge Raad voor de kmo

Tags:

Op 18 oktober jl. werd het sectorcomité 11 van de Hoge Raad voor de kmo samengesteld. Sectorfederatie Ani-Zoo maakt deel van dit comité en wordt vertegenwoordigd door Paul De Cooman, dagelijks bestuurder van Ani-Zoo, die als plaatsvervangend voorzitter fungeert.
“Onze erkenning als sectorfederatie voor ondernemers in de huisdierensector is een bewijs van representativiteit en effectieve werking voor onze eigen en potentiële leden envoor privé- en publieke partners. Hierdoor zetelen wij immers in bepaalde commissies of raden. Als beroepsorganisatie worden wij betrokken bij alle werkzaamheden van de Hoge Raad die ons beroep en onze sector aanbelangen. Tevens kunnen wij de problemen van ons beroep/ onzesector aankaarten, kunnen wij invloed uitoefenen op de adviezen en kunnen wij onze stem laten horen bij beleidsverantwoordelijken (op federaal en andere niveaus)”, verduidelijkt Paul De Cooman.

De opdracht van de Hoge Raad is het organiseren van overleg binnen het beroep, tussen de beroeps- en interprofessionele organisaties op vraag van de leden of de organen van de Hoge Raad. Deze instantie adviseert eveneens op vraag van politiek verantwoordelijken of op eigen initiatief. Tevens representeren ze specifiëke sectoren in andere advies- of beheersorganen. De Hoge Raad voor de kmo bestaat uit 15 sectorcommissies. Elke sectorcommissie vertegenwoordigt een specifieke beroepsfederatie/beroep. In de commissies komen volgende aspecten aan bod: algemeen kmo-beleid, beroepsreglementeringen, marktpraktijken, betere regelgeving/administratieve vereenvoudiging, fiscaliteit, productnormen, duurzaamheid, sociale fraudebestrijding aan bod op verschillende beleidsniveaus.
“Door onze erkenning op dit niveau kunnen wij onze leden en partners verder en beter ondersteunen in hun activiteiten”, beklemtoont Paul De Cooman.

Share