Ga naar de inhoud

DCM gecertificeerd als CO2-neutraal bedrijf

Sinds de oprichting in 1976 is duurzaamheid een belangrijke pijler in de bedrijfsfilosofie van DCM. De certificatie als CO2-neutraal bedrijf is dan ook een logische stap voor de onderneming om zijn dagelijkse werking (nog) groen(er) te maken. Dit houdt in dat DCM maximaal inzet op energie-efficiëntie om zijn CO2-uitstoot te verkleinen en dat de CO2-restuitstoot wordt gecompenseerd via de ondersteuning van gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten. Dit gebeurt in samenwerking met CO2logic, de Belgische expert op vlak van carbon footprinting en het behalen van CO2-neutraliteit.

DCM telt meerdere initiatieven op het vlak van duurzaamheid. Zo zijn hun grondstoffen hoofdzakelijk afkomstig uit reststromen van de voedingsindustrie en wordt er continu ingezet op een verhoogd gebruik van gerecycleerd plastic in hun verpakkingen. Daarnaast investeert de firma in R&D om productinnovaties te ontwikkelen met een maximale zorg voor de natuur. Tevens gaat DCM heel bewust om met water en energie in hun productie. Sinds 2011 is de firma houder van het nullozer-statuut, wat betekent dat er geen afvalwater uit het productieproces wordt geloosd. Tot slot maakt men gebruik van 100% groene stroom.

CO2logic verleent aan bedrijven die hun klimaatimpact berekenen, verminderen en compenseren het CO2 Neutral® -label. Het CO2 Neutral®-label wordt bovendien gevalideerd door Vinçotte, een onafhankelijke en internationale certificatie-instelling. Er wordt niet alleen rekening gehouden met de CO2-uitstoot in de productie, maar van de hele bedrijfsvoering, waaronder dus ook de uitstoot van o.a. de bedrijfswagens en van de algemene kantoorinfrastructuur. Het CO2 Neutral®-label garandeert dat bedrijven die dit label ontvangen actief hun lokale en wereldwijde klimaatimpact berekenen, verlagen en compenseren om zo CO2 neutraal te worden. “DCM is voortaan houder van dit label en wil op die manier zijn verantwoordelijkheid opnemen voor de reële impact van zijn CO2-uitstoot, in de plaats van deze door te schuiven naar de maatschappij en toekomstige generaties,” zegt Jeroen Hulsmans van CO2Logic.

Share