Ga naar de inhoud

FEDIAF maakt cijfers 2018 over petcaremarkt in EU bekend

Jaarlijks maakt FEDIAF (European Pet Food Federation) zijn statistieken over de Europese petfoodmarkt bekend. Uit de cijfers voor 2018, die onlangs werden vrijgegeven, blijkt dat in de Europese Unie ruim 80 miljoen huishouden op zijn minst 1 huisdier bezitten. In vergelijking met 2017 bleef het aantal honden en katten op het zelfde niveau, namelijk circa 140 miljoen stuks, waarbij katten (75,3 miljoen) een lichte toename kenden ten opzichte van honden (65,5 miljoen). De populariteit van vogels (35,5 miljoen), knaagdieren (19,4 miljoen) en reptielen (6,3 miljoen)  bleef min of meer stabiel. Opvallend, het aantal aquariums en vijvers kende een groei en steeg van 9,3 miljoen exemplaren in 2017 naar 10,4 miljoen stuks.
De petcarebranche was vorig jaar goed voor een omzet van ruim 39,5 miljard euro, een significante toename in vergelijking met 2017 toen 36,5 miljard werd gegenereerd. Het aandeel van huisdierenvoeding binnen dat cijfer bedroeg 21 miljard euro. In de afgelopen 3 jaar liet de petindustrie trouwens een gemiddelde omzetgroei in waarde van ruim 2,5% optekenen. Verder bleek uit het onderzoek dat de petcarebranche rechtstreeks voor ruim 100.000 jobs zorgt. Verder schat FEDIAF dat ongeveer 900.000 jobs indirect gerelateerd zijn aan de sector, zoals leveranciers van de diervoedingfabrikanten, dierenartsen, dierenspeciaalzaken, kwekers, dierenrechtenorganisaties, vakbeurzen en dergelijke.
Bekijken we de situatie in Belgie, dan constateren we dat katten duidelijk in de meerderheid zijn met meer dan 2 miljoen stuks. Daarna volgen de honden met ruim 1,31 miljoen exemplaren en knaagdieren met 1,3 miljoen dieren. Voorts leven er circa 480.000 vogels in ons land en werden er 310.000 aquariums of vijvers geteld. Reptielen komen het minst voor in België. Hun aantal wordt geschat op 90.000.  

Share