Ga naar de inhoud

Mars Belgium en Het Blauwe Kruis roepen op tot verantwoord huisdierenbezit

Elke dag worden zo’n 150 huisdieren aan hun lot overgelaten. Dat zijn jaarlijks zo’n 25.000 honden en 32.000 katten die zonder baasje of warme thuis komen te zitten. Ter gelegenheid van Werelddierendag willen Mars Belgium en Het Blauwe Kruis, een vzw die zich inzet voor de bescherming en het welzijn van dieren, de aandacht vestigen op de nijpende situatie in de dierenasielen. Zij pleiten voor verantwoord huisdierenbezit en willen mensen stimuleren om adoptie serieus te overwegen bij het in huis halen van een nieuw huisdier. De huidige situatie wordt voor vele dierenasielen onhoudbaar, dat maakten de media de afgelopen maanden pijnlijk duidelijk. Aangrijpende taferelen van achtergelaten honden die vastgebonden zijn aan de poorten van asielen en politieagenten die zich ontfermen over verloren dieren, zijn hier voorbeelden van. De druk is nationaal voelbaar, zoals bij Het Blauwe Kruis, een organisatie met vier vestigingen in Lommel, Wommelgem, Vorst en Floriffoux. In 2022 boden deze vier centra onderdak aan bijna 4.000 dieren, waarvan slechts 1.623 een nieuwe thuis vonden.

Mortimer Van der Meeren, verantwoordelijke van Het Blauwe Kruis in Vorst, licht toe: “Vorig jaar hadden we op 1 januari 2022 zo’n 611 dieren onder onze hoede. In hetzelfde jaar vingen we 3.095 dieren op die waren achtergelaten, gevonden, in beslag genomen of afgestaan door hun eigenaar. Net als de meeste asielen werken wij voortdurend op maximale capaciteit. Onze toegewijde medewerkers en vrijwilligers doen hun uiterste best, maar het onderliggende probleem – de overvolle asielen door dieren die worden afgestaan, verwaarloosd, of afgedankt – blijft.”

Een deel van de nodige steun krijgt Het Blauwe Kruis van Mars Belgium. Dankzij verschillende acties in Belgische winkels rond Werelddierendag schenkt het bedrijf jaarlijks ongeveer 300.000 maaltijden aan asielhonden en -katten. Ter gelegenheid van Werelddierendag vestigt Het Blauwe Kruis samen met trouwe partner Mars Belgium, gekend van merken als Whiskas®, Pedigree®, Cesar® en Sheba®, graag de aandacht op het belang van verantwoord bezit van huisdieren. Terwijl huisdieren onmiskenbaar bijdragen aan het welzijn van hun eigenaars – denk aan meer sociale interacties, het actief houden van hun baasjes en het verminderen van stress door de productie van oxytocine bij het knuffelen – brengen ze ook uitdagingen met zich mee.
“Je kiest een huisdier niet alleen met je hart, maar ook met je verstand”, zegt An De Volder, General Manager van Mars Multisales Belgium. “We vinden het belangrijk dat mensen goed nadenken vooraleer ze een huisdier nemen. Vraag jezelf af: past dit dier wel bij mijn levensstijl, woonsituatie en mogelijkheden? Het is cruciaal om het welzijn van onze huisdieren en de huidige situatie in de asielen te verbeteren.”

In België kiezen veel mensen voor een huisdier via fokkers (37%), familie of vrienden (16%) of particulieren (19%). Terwijl 54% in 2022 nog overwoog om een huisdier uit het asiel te kopen, ging amper 14% daadwerkelijk over tot adoptie. Er bestaat dus een duidelijke kloof tussen de intentie en de actie. Veel mensen aarzelen om een huisdier uit het asiel te adopteren vanwege bezorgdheden over de achtergrond van het dier (40%), de gedachte dat er geen jonge dieren beschikbaar zijn (30%) of dat bepaalde rassen ontbreken (26%). Guy Adant, voorzitter van Het Blauwe Kruis, benadrukt dat deze zorgen vaak misvattingen zijn. “Dieren belanden voor tal van redenen in onze asielen, maar ze hebben één ding gemeen: ze hebben aandacht en liefde nodig.Het is tijd om het taboe rond asieladopties te doorbreken. Dieren uit het asiel verdienen een tweede kans. Bovendien zorgen wij ervoor dat je je nieuwe huisdier gesteriliseerd en gechipt mee naar huis kan nemen”.
Samen met Mars Belgium streeft Het Blauwe Kruis naar een hoger adoptiepercentage. “Ons doel is een betere wereld voor alle huisdieren. Daar hoort het aanzetten tot adoptie uit dierenasielen bij. Elk dier verdient een gezonde, gelukkige en warme thuis,” onderstreept An De Volder, General Manager van Mars Multisales Belgium.

Share