Ga naar de inhoud

Nieuwe brochures omtrent verzorging aquariumvissen bij JBL

JBL brengt regelmatig gespecialiseerde brochures omtrent een bepaald thema uit. Nu is er sind kort een nieuwe brochure van 48 pagina’s. Deze behandelt alle onderwerpen over soortspecifieke verzorging van vissen en richt zowel tot beginners als ervaren aquariumliefhebbers. Tegelijkertijd worden de nieuwe JBL PRONOVO-voersoorten en het bijbehorende concept op een begrijpelijke manier uitgelegd. Heel bijzonder zijn de biotoopobservaties met nog nooit gepubliceerde onderwaterfoto’s van JBL-onderzoeksexpedities, die vissen in hun natuurlijke leefomgeving laten zien. Wie zijn vissen niet alleen wil voeren maar zich ook serieus bezighoudt met een soortspecifieke verzorging, zal in deze brochure veel professionele informatie terugvinden. Deze brochure is zowel in het Nederlands al het Frans beschikbaar en kan via de JBL-website of -vertegenwoordigers worden opgevraagd.

Share