Ga naar de inhoud

Nieuwe verplichtingen voor honden- en kattenkwekers op komst

Tags:

Vanaf 01 januari 2024 voert de Vlaamse overheid volgende verplichtingen in voor kwekerijen van honden en katten. In de eerste plaats worden diplomavereisten gesteld. Voor de verzorging van de dieren en het beheer van de inrichting moet er voldoende en bekwaam personeel ter beschikking zijn. De Vlaamse minister van Dierenwelzijn kan voorwaarden stellen wat het aantal personeelsleden en de opleiding van dit personeel betreft. Uitgezonderd in occasionele kwekerijen van katten en hobbykwekerijen is ten minste de verantwoordelijke of een vast personeelslid in het bezit van één van de volgende diploma’s of getuigschriften:
– een diploma dierenzorg, op het niveau van secundair onderwijs.
– een diploma bachelor agro- en biotechnologie: dierenzorg .
– een bachelordiploma dierengeneeskunde.
– een getuigschrift asielmedewerker, uitgereikt na het volgen van een opleiding georganiseerd door de Vlaamse overheid. De lijst van erkende opleidingen wordt gepubliceerd op de website van het Departement Omgeving (https://www.vlaanderen.be/dierenwelzijn/werking-en-beleid/opleidingen-dierenwelzijn).
– diploma’s of getuigschriften, die door de minister als evenwaardig zijn erkend als de eerder vermelde diploma’s en getuigschriften.
De verantwoordelijke zorgt ervoor dat de personen, die betrokken zijn bij de verzorging van de dieren en die niet in het bezit zijn van één van deze diploma’s of getuigschriften, een interne opleiding krijgen.

Ook op het vlak van de buitenloop komen er aanpassingen. Honden moeten toegang hebben tot een vaste buitenbeloop. Als een permanente toegang niet mogelijk is, moeten de honden ten minste twee uur per dag gedurende vijf dagen per week uitgelaten woren De verantwoordelijke toont dat op vraag van de dienst aan, bijvoorbeeld aan de hand van camerabeelden of via chipregistratie. In afwijking van het eerste lid is toegang tot een buitenbeloop niet verplicht voor honden die niet-gespeende jongen hebben, zieke honden en honden die in quarantaine of in het afzonderingslokaal verblijven.

Tot slot mogen er geen roostervloeren worden gebruikt. Geperforeerde vloerprofielen mogen gebruikt worden, op voorwaarde dat de profielen:
– voldoende steun geven aan de poten.
– maar voor een beperkt deel van de hokoppervlakte worden gebruikt.
– eenvoudig volledig kunnen worden verwijderd.
– niet boven een mestkelder liggen.

Share