Ga naar de inhoud

Raad van Toezicht aangesteld bij Martin Gaus Keurmerk


Toezien op dierenwelzijn, borgen van kennis en zorgen voor duidelijke zichtbaarheid van de dierprofessional voor de huisdiereigenaar, dat is waar het Martin Gaus Dierenwelzijnskeurmerk voor staat. Met die reden heeft het keurmerk een Raad van Toezicht aangesteld, om zijn kernwaarden te waarborgen, zich inhoudelijk verder door te ontwikkelen en het dierenwelzijn te verbeteren. In deze raad hebben vier onafhankelijke personen zitting, die ieder vanuit hun eigen achtergrond hun kennis en ervaring inbrengen. Het gaat om Marleen van Baal (MvB InZicht, coach en verbindend ondernemer), Rogier van Rossem (Herpetofauna/Our Earth/King Cobra Conservancy), Hans Fokkens (Directeur Dierenopvangcentrum Amsterdam) en Alain Peeters (Lokaal toezichthouder Milieu/Dierenwelzijn in België).

Het Martin Gaus Dierenwelzijnskeurmerk maakt de gecontroleerde kwaliteit van de dierprofessional zichtbaar voor de diereigenaar en ondersteunt de professionalisering en doorontwikkeling van de diersector door het organiseren van na- en bijscholing, inspiratiedagen en trainingen. Samenwerken en delen van kennis en ervaring vormen de basis van deze ontwikkeling. Diereigenaren hebben op deze manier de zekerheid dat ze gebruikmaken van een goede professional. Dierprofessionals, die zijn aangesloten bij het Martin Gaus Keurmerk, worden beoordeeld op professionaliteit op het gebied van vakkundigheid, zowel kennis als vaardigheid, organisatie, diervriendelijke werkmethodes en veiligheid voor dier en mens. Daaronder vallen alle diersoorten binnen de groep gezelschapsdieren en daarbinnen alle disciplines. Het Martin Gaus Keurmerk is operationeel in Nederland en België. Uitbreiding naar andere landen is in voorbereiding.

Share