Ga naar de inhoud

Vakbeurzen Interzoo en Zoomark verschuiven gezamenlijk hun beursdata door Coronacrisis

Als gevolg van de COVID-19-pandemie hebben Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH, organisator van Interzoo, en BolognaFiere S.p.A., organisator van Zoomark International, samen besloten om elk hun tweejaarlijks event met 1 jaar uit te stellen. Concreet betekent dit dat Interzoo verschuift naar juni 2021 en Zoomark International naar mei 2022. Deze beslissing werd genomen in het belang van de internationale petcare-industrie benadrukken beide partijen. De wereldwijde Coronapandemie raakte meer dan 185 landen erg hard. Dit maakt dat 2020 een moeilijk jaar voor talloze sectoren. Bovendien verstoorde het virus de beursplanning van heel organisatoren en bedrijven uit diverse industrieën. Dit geldt eveneens voor de petcarebranche. Gezien de ernst van deze globale crisis en in de hoop een oplossing te vinden die het belang van de volledige sector dient, hebben WZF en BolognaFiere ervoor gekozen om elk hun vakbeurs een jaar uit te stellen: Interzoo zal van 1 tot en met 4 juni 2021 in het Duitse Neurenberg plaatsvinden, het jaar daarop slaat de petcare-industrie van 9 tot en met 12 mei 2022 zijn tenten op in Bologna. 

“Na een crisis met dergelijke globale impact is een mondiale beurs noodzakelijk die de petcarebranche een positieve impuls kan bezorgen. Vakbeurzen zijn een cruciaal instrument om na een crisis het herstel terug op gang te brengen, aangezien ze een katalysator vormen voor industrieën en nationale economieën”, benadrukt Dr. Rowena Arzt, Director Exhibitors bij WZF GmbH. “Bovendien geven onze exposanten aan dat voor een tweejaarlijks ritme voor een grootschalig event als Interzoo ideaal is en dan ook aangehouden moet worden. We zijn optimistisch dat het jaar uitstel van beide vakbeurzen de petcarebranche in het algemeen ten goede zal komen”, vult Norbert Holthenrich, voorzitter van ZZF, de Duitse federatie voor de petcarehandel en -industrie. 

“COVID-19 heeft de internationale vakbeurzenkalender grondig overhoop gegooid”, aldus Antonio Bruzzone, General Manager van BolognaFiere “Meer dan ooit streven de beursorganisatoren ernaar om de zakenwereld nieuwe tools aan te reiken en de heropstart van de economie te ondersteunen, in nauwe samenwerking met bedrijven, handelsfederaties en overheden. We zijn overtuigd dat de crisis waarmee we nu geconfronteerd worden, nieuwe opportuniteiten en stimulansen kan bieden aan de zakenwereld. In de komende twee jaar zal de economie zich opnieuw stabiliseren en zullen bedrijven, in het bijzonder diegenen die innovatief uit de hoek komen, terug worden beloond.”
 
WZF en BolognaFiere overtuigd dat dit de beste aanpak om de markt van de huisdierbenodigdheden optimaal te ondersteunen. Door verregaande maatregelen te nemen, hopen ze de ecomische schade voor de industrie te minimaliseren. 

Share