Ga naar de inhoud

FEDIAF houdt zijn jaarlijks congres in Brussel

Tags:

Eind juni jl. hield FEDIAF EuropeanPetFood haar jaarlijkse congres en algemene vergadering, die samenvielen met het technische congres en de algemene vergadering van GAPFA (Global Alliance of Pet Food Associations). Deze unieke planning bood leden van beide organisaties een uitstekende gelegenheid om hun netwerken uit te breiden en belangrijke contacten te leggen. Het evenement werd bijgewoond door ongeveer 200 leden en gasten van beide organisaties, die meer dan 29 verenigingen over de hele wereld vertegenwoordigen. Het event vierde opnieuw een productief jaar van samenwerking, ter ondersteuning van de toekomst van de Europese petfoodindustrie, die ernaar streeft om de gezondheid en het welzijn van de 340 miljoen huisdieren in Europa te waarborgen. Naast het bekend maken van het FEDIAF-jaarverslag en het jaarlijkse Facts & Figures-document gaven ook enkele experten lezingen, die diverse onderwerpen die van invloed zijn op de toekomst van de huisdiervoedingsindustrie bespraken. Dit jaar verwelkomden FEDIAF-voorzitter Rosa Carbonell en FEDIAF-adjunct secretaris-generaal Alice Tempel Costa deskundige sprekers over de onderwerpen duurzaamheid en verpakking.

De FEDIAF-leden hadden de eer om Dr. Wolfgang Trunk, beleidsmedewerker bij DG ENVI Europese Commissie, te ontvangen. Dr. Trunk gaf een waardevolle presentatie over het voorstel voor een EU-verordening betreffende verpakking en verpakkingsafval (PPWR) en de uitdagingen en kansen die dit met zich meebrengt.
“Een ambitieus beleidspakket is onontbeerlijk om de doelstellingen van de Green Deal te realiseren en tegelijkertijd de economische efficiëntie in de verpakkingswaardeketen te verhogen en de consument mogelijk te ontladen”.
Caroline Ploux, Senior Manager Public Affairs Europe van Mars, besprak vervolgens de positie van de industrie en hoe deze zich het beste kan voorbereiden op een circulaire toekomst.
De laatste spreker was Delia Harabula, Sustainability Advocacy Lead EMEA bij Amcor, die de gasten vertelde hoe ze de uitdagingen van het voorstel voor een verordening het hoofd kunnen bieden.

De presentaties werden gevolgd door een uitstekende vraag- en antwoordsessie onder leiding van Sean Goulding Carroll, journalist bij Euractiv en, zoals Rosa Carbonell uitlegde: “Het debat met Sean was een uitstekende gelegenheid voor de dierenvoedingsindustrie om na te denken over de uitdagingen, die gepaard gaan met het voorstel voor verpakking en verpakkingsafval. Als industrie hebben we onze inspanningen gebundeld, zodat we specifieke input kunnen leveren voor de nieuwe verordening vanuit het perspectief van diervoeding. Deze staan allemaal beschreven in onze position paper. Het debat bevestigde het belang van samenwerking om naar de toekomst te kijken en ervoor te zorgen dat aan onze behoeften wordt voldaan.”

Elien Van Stichel, de secretaris-generaal van de Belgische Petfood Associatie (BEPEFA), die het evenement organiseerde, sloot het jaarlijks congres af met een presentatie, die BEPEFA’s visie en het belang om eensgezind achter het welzijn van huisdieren te staan, perfect samenvatte.
Rosa Carbonell besloot: “Het jaarlijks congres van FEDIAF was een prachtige afsluiter van mijn eerste jaar als Voorzitter. Met een focus op duurzaamheid en de groene transitie kijk ik ernaar uit om de uitdagingen en kansen in mijn tweede jaar aan te gaan.”

Share