Ga naar de inhoud

Een derde van de bedrijfsomzet van Belgische ondernemingen vloeit voort uit e-commerce

Met dat percentage steken we ver boven het Europese gemiddelde en dat van onze buurlanden uit. Dat blijkt uit de 9e editie van de Barometer van de Informatiemaatschappij die door de FOD Economie gepubliceerd werd. De COVID-19-pandemie, die ons al maandenlang in haar greep houdt, heeft het belang van digitale infrastructuur en diensten duidelijk gemaakt. De impact van de crisis op de digitalisering van de samenleving is nog niet meetbaar aan de hand van de indicatoren die in deze editie van de Barometer zijn opgenomen. Toch stellen we al vast dat België zich op Europees niveau positioneert als een goede leerling, vooral op het vlak van e-commerce. 

Het aandeel van de elektronische handel in de omzet van in België gevestigde ondernemingen is in 2019 gestegen tot 32,6 %. Dit is beduidend groter dan dat van Europese bedrijven in de EU28 (18,5 %) en de ondernemingen in onze buurlanden. Daar ligt het percentage tussen 13,5 % (Luxemburg) en 22 % (Frankrijk). Ruim de helft (54 %) van de totale bedrijfsomzet is afkomstig van business-to-businesstransacties van het type EDI (Electronic Data Interchange), terwijl de overige 46 % komt van verkopen via een traditionele website.

Share