Ga naar de inhoud

Europa voert nieuwe regels in over welzijn en traceerbaarheid honden en katten

Op 7 december 2023 nam de Europese Commissie een voorstel aan over nieuwe regels voor het welzijn van honden en katten en hun traceerbaarheid, evenals strengere regels voor de bescherming van deze dieren tijdens het transport. De vraag naar honden en katten is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen, wat heeft geleid tot een toename van de handel in en de onlineverkoop van deze dieren. De dierenwelzijnsnormen verschillen momenteel van lidstaat tot lidstaat. Bovendien zijn er aanwijzingen dat de welzijnsomstandigheden bij het aanbieden van honden en katten in de Unie niet optimaal zijn en dat deze dieren illegaal worden verhandeld.

Het voorstel heeft tot doel uniforme EU-regels vast te leggen over het welzijn van honden en katten die worden gefokt of gehouden in kwekerijen, dierenwinkels en asielen. Voor het eerst zullen er in de ganse EU minimumnormen gelden voor de huisvesting, de verzorging en de omgang met deze dieren. Strenge traceerbaarheidsvereisten, samen met de mogelijkheid om geautomatiseerde controles uit te voeren bij levering, met name online, zullen het voor de autoriteiten gemakkelijker maken om het kweken en verhandelen van deze dieren te controleren. Bovendien zorgt de nieuwe regelgeving ervoor dat toekomstige eigenaren de herkomst van hun huisdier eenvoudig kunnen verifiëren, terwijl de kans groter wordt dat het dier lichamelijk en qua gedrag gezond zal zijn. De lidstaten moeten opleidingen aanbieden voor dierenverzorgers en iedere koper van een hond/kat moet worden geïnformeerd over het belang van verantwoordelijk eigenaarschap. Ingevoerde honden en katten moeten aan gelijkwaardige welzijnsnormen voldoen.

Share