Ga naar de inhoud

Fediaf ontgoocheld dat dierlijke vetten categorie 3 in scheepsbrandstof toegelaten blijven

Tags:
Pexels

Fediaf, de federatie van Europese petfoodproducenten, betreurt dat het Europees Parlement doorgaat met de FuelEU Maritime-wetgeving, die het gebruik van categorie 3 dierlijke vetten als scheepsbrandstof niet uitsluit. Categorie 3-vetten zijn voornamelijk bijproducten van de human voedselproductie en zijn van essentieel belang om huisdieren veilige en voedzame voeding te kunnen bieden. Het ontbreken van een verbod op het gebruik van dierlijke bijproducten in biobrandstoffen vergroot het gebrek aan bepalingen omtrent de Renewable Energy Directive (RED) en het ReFuel Aviation-voorstel in de afgelopen maanden.

“We zijn uiterst teleurgesteld dat de petfoodsector bij deze stemming is genegeerd. Deze beslissingen hebben zware gevolgen, die de prijs, de duurzaamheid en het aanbod in de petfoodindustrie onder druk zetten. Bovendien is dit in een tijd met snel stijgende kosten erg nefast voor de Europese consumenten”, stelt Rosa Carbonell, voorzitster van Fediaf.

FEDIAF vindt dat voedsel, dat niet bestemd is voor menselijke consumptie, eerst moet worden gerecycled in huisdiervoeding in plaats van biobrandstof. Belangrijk is dat er een alternatief beschikbaar is voor maritieme brandstoffen. Uit onderzoek bleek dat dierlijke bijproducten van categorie 3 niet noodzakelijk zijn om maritieme brandstoffen koolstofvrij te maken. Dierlijke vetten van de categorie 1&2, die niet voldoen aan de veiligheidsnormen voor petfood, zijn geschikter voor gebruik als biobrandstof en bovendien breder beschikbaar. Vetten van categorie 3 zijn reeds schaars en kunnen niet gemakkelijk worden vervangen. De petfoodindustrie zal dan ook genoodzaakt zijn alternatieven te zoeken, die waarschijnlijk minder duurzaam zijn qua voedselveiligheid en ecologische voetafdruk. De petfoodindustrie ondersteunt de decarbonisatie van het transport, maar dat mag niet ten koste gaan van de voedselzekerheid voor huisdieren.

Rosa besluit: “De petfoodsector in de EU bedient elk jaar meer dan 300 miljoen huissdieren i en biedt directe (en indirecte) werkgelegenheid aan meer dan 1 miljoen Europese burgers. Als sector zullen wij blijven hameren op de noodzaak om vitale ingrediënten van diervoeding, zoals dierlijke vetten van categorie 3, te beschermen. Helaas is dit besluit niet alleen schadelijk voor het milieu en de economie, maar zal het waarschijnlijk ook gevolgen hebben voor de gezondheid en het welzijn van huisdieren.

Share