Ga naar de inhoud

FEDIAF presenteert nieuw manifest

Tags:

FEDIAF EuropeanPetFood, de stem van de dierenvoedingsindustrie in Europa, organiseerde een speciale bijeenkomst in Brussel om haar nieuw manifest te onthullen, waarin de belangrijkste prioriteiten van de industrie in de aanloop naar de Europese verkiezingen uiteengezet worden. FEDIAF vertegenwoordigt 18 landen in Europa en is daarmee goed voor ongeveer 95% van de Europese petfoodmarkt met een productie van 10,5 miljoen ton diervoeding, waarvan de waarde wordt geschat op meer dan €29 miljard. Als gevolg hiervan speelt FEDIAF een cruciale rol in het voeden van de 340 miljoen huisdieren in Europa. Sonia Franck, secretaris-generaal van FEDIAF legt uit: “In het licht van de komende verkiezingen hebben we een manifest opgesteld, waarin de behoeften van de Pet Food Industry schetsen, om zo tegemoet te komen aan de 91 miljoen Europese huishoudens die een huisdier bezitten. Ons manifest berust op drie pijlers: het leveren van veilig en voedzaam voedsel voor huisdieren, het benadrukken van de belangrijke rol van huisdieren in de samenleving en het bevorderen van duurzaamheid van boerderij tot de voederkom. Om onze industrie en onze huisdieren te beschermen, dringen we er bij beleidsmakers op aan om deze prioriteiten in overweging te nemen.”

Hoogtepunten van de drie belangrijkste prioritaire pijlers die in het FEDIAF-manifest worden beschreven, zijn onder andere:
1. FEDIAF dringt er bij beleidsmakers op aan om een ondersteunend regelgevend kader te bieden voor diervoeding en de petfoodindustrie moet te allen tijde als een prioritaire sector worden beschouwd. Het is belangrijk dat de petfoodmarkt toegang houdt tot energie en belangrijke ingrediënten, zoals dierlijke vetten en voederadditieven uit categorie 3.
2. FEDIAF roepen iedereen op, inclusief beleidsmakers, om de voordelen van interactie met huisdieren te erkennen en verantwoord huisdierbezit te stimuleren. De organisatie wijst de beleidsmakers er ook op dat goede voeding een cruciale rol speelt in het welzijn van gezelschapsdieren.
3. FEDIAF vraagt beleidsmakers om de waarde van de huisdiervoedingsindustrie te erkennen in hun bijdrage aan een circulaire economie door het creëren van een ondersteunende regelgeving. De organisatie pleit ook voor een geharmoniseerde aanpak om de ‘ecologische voetafdruk van producten’ te meten en voor steun om verpakkings- en duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.

Sonia Franck, secretaris-generaal van FEDIAF, concludeert: “Ik was verheugd om te zien dat zoveel collega’s uit de industrie de lancering van ons manifest steunden. Het is door samenwerking dat onze stem wordt versterkt en onze eisen worden gehoord. We dringen er bij beleidsmakers op aan om onze industrie te steunen.”

Share