Ga naar de inhoud

Huisdierenpopulatie in ons land blijft toenemen

Eind mei 2023 maakte BEPEFA, de Belgische Petfood Associatie, de resultaten van een grootschalig onderzoek omtrent de Belgische huisdierenpopulatie bekend. Deze werd uitgevoerd door het online-marktonderzoeksbureau iVOX. Uit deze bevraging, die tussen 26 april en 2 mei 2023 bij 1.000 Belgen werd afgenomen, blijkt dat het aantal huisdieren in ons land opnieuw licht toenam in vergelijking met het jaar voordien.

Steeds meer Belgen kiezen voor een huisdier
Het was de derde keer dat iVOX op vraag van BEPEFA een onderzoek naar de Belgische huisdierenpopulatie voerde. Een eerste opvallende conclusie uit de studie is de groeiende populariteit van huisdieren in ons land: 59% van de respondenten bezit (een) huisdier(en). Ten opzichte van de vorige bevraging in 2022 is dit een lichte toename (+2%), maar in vergelijking met het eerste onderzoek in 2021 noteren we toch een significante vooruitgang (+7%). Opmerkelijk is dat vooral Franstalige (65%) en jonge gezinnen (70%) een huisdier tellen. Bij Nederlandstalige huishoudens (53%) en 55-plussers (44%) is dit beduidend minder het geval. Gemiddeld beschikt een gezin over 3,8 huisdieren, een minimale groei ten opzichte van vorig jaar (3,6 huisdieren).

Welke huisdieren heeft de Belg?
Honden en katten blijven veruit het meest geliefd. Ruim 33% van de huishoudens heeft minimum één kat, 30% heeft ten minste één hond. Vooral het aantal hondeneigenaars groeide de voorbije 2 jaar sterk aan (+6%). Het aantal huishoudens met katten dikte tegenover toen ook aan, maar wel minder fel (+2%). Wat in het oog springt is dat vrouwen vaker katten houden dan mannen. Bij honden is die verhouding min of meer gelijkaardig. Verder blijkt dat ruim 7 op de 10 eigenaars van katten en honden jonger zijn dan 55 jaar. Kijken we nog even naar de andere huisdieren, dan merken we dat, in vergelijking met 2021, het aantal konijnen een duidelijke sprong voorwaarts maakte (+1,8%). Het aantal siervogels (-0,9%) en aquariumvissen (-1,3%) liep dan weer terug.

(Doc. Unsplash)

Als compagnon
Het afgelopen jaar verwelkomden we in ons land heel wat nieuwe huisdieren. 19% van de ondervraagde Belgische gezinnen gaf aan dat ze een nieuwe metgezel in huis namen. Dat waren voornamelijk katten en honden. Bij ruim een derde van die nieuwe eigenaars ging het om hun eerste huisdier. Bovendien betrof het vooral jonge en Franstalige gezinnen. 4 op 10 respondenten gaf aan dat ze een nieuw huisdier aanschaften als gezelschap voor hun gezinsleden. Een tweede belangrijke reden was het verlies van een vorig huisdier. Voor ruim 14% van de huishouden kwam de nieuwkomer er als ‘roommate’ voor een reeds aanwezig huisdier. 9% van de geënquêteerden gaf zijn/haar mentale gezondheid op als reden voor de aanschaf van een nieuw huisdier. Meer dan een kwart van die nieuwe huisdieren werd aangekocht bij een kweker. Veel dieren zijn ook afkomstig van familie of vrienden. 17% van de bevraagde baasjes mag zijn/haar huisdier meenemen naar het werk en 9% doet dit ook effectief.

Meer focus op prijs
Uit het onderzoek blijkt ook dat prijs bij 20% van de eigenaars het belangrijkste criterium vormt bij de aankoop van petfood. 49% plaatst prijs in hun top 3. 6 op 10 baasjes zouden niets aan de verzorging van hun huisdier veranderen als de prijzen door inflatie stijgen. Ruim 20% kiest in dat geval voor een goedkoper alternatief en net geen 10% is van plan hun huisdier dan minder snacks, nat- en/of droogvoer te geven. Gemiddeld zijn de Belgische baasjes bereid maandelijks maximaal 109 euro aan hun huisdier te spenderen, waarbij maximaal 79,4 euro naar petfood uitgaat. Belgische gezinnen schaffen petfood trouwens steeds meer aan in een mix van verschillende verkoopkanalen. In vergelijking met 2021 koopt men meer online en bij een dierenarts. Verder worden dierenspeciaalzaken frequenter bezocht dan 2 jaar terug. Consumenten jonger dan 35 jaar kopen huisdierenvoeding het meest online. Nog opvallend: hondeneigenaars kiezen vaker voor gespecialiseerde kanalen, terwijl katteneigenaars zich meer naar de supermarkt begeven voor de aankoop van petfood. Ruim 4 op 10 gezinnen weet reeds welke dierenvoeding ze zullen aanschaffen voor ze zich naar het verkooppunt begeven.

Nog meer cijfers zien, klik dan hier.

Share