Ga naar de inhoud

Stefan Lohrberg, directeur van spoga+gafa, blikt vooruit naar de komende editie

spoga+gafa, de grootste tuin- en barbecuevakbeurs ter wereld, brengt elk jaar bedrijven en professionals uit de wereldwijde tuinbranche samen in Keulen. De volgende editie van spoga+gafa vindt plaats van 16 t.e.m 18 juni 2024. Het centrale thema luidt ditmaal ‘Responsible Gardens’. Samen met de groenbranche zal de toonaangevende vakbeurs de verschillende niveaus van verantwoord gedrag in en rond de tuin centraal stellen vanuit het oogpunt van zowel fabrikanten, leveranciers als consumenten. De redactie van Pet & Garden Pro kon Stefan Lohrberg, directeur van spoga+gafa voor een interview omtrent de komende editie.

Mr. Lohrberg, waarom koos u voor ‘Responsible Gardens’ als hoofdthema?
“Enerzijds is het nieuwe hoofdthema een logische en consistente voortzetting van onze eerdere hoofdthema’s. Al sinds 2017 kiezen we voor een overkoepelend hoofdthema, dat rekening houdt met de huidige ontwikkelingen in de sector en met maatschappelijk relevante onderwerpen. In een steeds meer geconnecteerde wereld, waar individuele acties een verstrekkende impact kunnen hebben, wordt de rol van persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheid bij het aangaan van wereldwijde uitdagingen steeds belangrijker. Dat betekent dat we rekening moeten houden met de gevolgen van onze beslissingen voor de gemeenschap en het milieu. Fabrikanten, de handel, consumenten,… we moeten ons allemaal bewust zijn van de gevolgen van onze acties. Het was dus een logische stap om ook op spoga+gafa 2024 de focus te leggen op het thema verantwoordelijkheid, in de vorm van het hoofdthema ‘Responsible Gardens’.”

Hoe moet verantwoordelijkheid worden geïnterpreteerd? Welke niveaus zijn er?
“Het thema verantwoordelijkheid wordt al te snel geassocieerd met duurzaamheid of ermee gelijkgesteld. Maar volgens ons is verantwoordelijkheid veel meer. Aan de ene kant draagt het bij aan het minimaliseren van milieueffecten, het verminderen van het verbruik van grondstoffen en het behoud van de ecologische diversiteit. Anderzijds bevordert het sociale rechtvaardigheid en economische stabiliteit, omdat het streeft naar een evenwichtige verdeling van middelen en kansen. Over het geheel genomen speelt het thema verantwoordelijkheid een fundamentele rol bij het creëren van een leefbare samenleving, die op lange termijn stabiel is. Daarom moet ons hoofdthema ‘Responsible Gardens’ ook op verschillende niveaus worden bekeken: van sociale uitdagingen en gezondheidsaspecten tot het eigenlijke product in de tuin.”

Wat is de functie van spoga+gafa als grootste tuin- en barbecuebeurs?
“Ons doel als grootste tuin- en barbecuebeurs is dat alle spelers in de groenbranche zich bewust worden van de verantwoordelijkheid, die zij als bedrijf, fabrikant, handelaar, leveranciers en als consument dragen ten opzichte van de maatschappij en het milieu bij het ontwerpen en gebruiken van balkons, tuinen, terrassen of open ruimtes. Samen met de exposanten en de bezoekers vindt spoga+gafa 2024 individuele antwoorden op duurzaamheidsvragen. Want hoe verantwoordelijker we omgaan met privégroen, hoe meer sociale en persoonlijke relevantie onze tuinen, balkons en terrassen krijgen.”

Welke verantwoordelijkheid heeft de volledige groenbranche binnen de maatschappij?
Grondstofbesparend tuinieren, eerlijk geproduceerde tuinproducten, emissiearme BBQ-technologieën, klimaatvriendelijke tuinverzorging en irrigatie, maar ook een verantwoordelijke verstandhouding tussen tuineigenaren zullen op spoga+gafa 2024 extra worden benadrukt. De aspecten van het hoofdthema worden op de beurs in verschillende vormen gepresenteerd en besproken. Bij fabrikanten en producenten gaat het bijvoorbeeld om de verantwoordelijkheid die zij nemen met hun artikelen, productielocatie en -methodes en de gebruikte materialen.Bij de dealers ligt de nadruk op milieuvriendelijke, duurzame en eerlijk geproduceerde of ergonomische producten. En om nog een stap verder te gaan, moet de handel ervoor zorgen dat het personeel goed opgeleid is, zodat de klantenservice bijvoorbeeld is afgestemd op een natuurlijk design of dat kunnen uitleggen hoe de consument tuingereedschap op een duurzame manier kan gebruiken.

Net als in het verleden is spoga+gafa met ‘Responsible Gardens’ helemaal mee met de trends. Wat vindt u van de stelling dat spoga+gafa de trends in de groenbranche creëert?
Verantwoordelijkheid wint om verschillende redenen aan belang in de tuinbranche. Met het groeiende bewustzijn voor milieuaspecten, zoals klimaatverandering, het uitsterven van dierensoorten en de schaarste van grondstoffen, erkennen zowel bedrijven als consumenten de noodzaak om milieuvriendelijker te handelen. Dit omvat ook duurzame teeltmethodes, het beschermen van de biodiversiteit, het verantwoord omgaan met water en andere natuurlijke grondstoffen,…. De consumenten worden steeds beter geïnformeerd en zijn geïnteresseerd in de herkomst en de productiemethoden van de producten, die ze kopen. In de tuinbranche leidt dit tot een groeiende vraag naar het lokale, ecologisch geteelde planten, duurzame tuinproducten en milieuvriendelijke praktijken. De bedrijven hebben zich inmiddels gerealiseerd dat ze een rol spelen in de maatschappij en dat verantwoordelijk gedrag bijdraagt aan een positieve beeldvorming. Uiteindelijk moeten groenbedrijven zich ook verantwoordelijk gedragen met het oog op de strengere milieuwetten en -eisen, zoals het terugdringen van het gebruik van pesticiden en chemicaliën, het bevorderen van biologische teelt en het naleven van duurzaamheidsnormen. Ons hoofdthema, ‘Responsible Gardens’, sluit perfect aan op die ontwikkelingen.”

Share